*هم نوا*

 
علیرضا اسکویی

منو اصلي

خانه

ايميل

:بازديد

بخشهاي سايت

عکسها

آهنگ ايراني

آرشيو مطالب

آذر ٩٥
امرداد ٩٥
تیر ٩٥
خرداد ٩٥
آبان ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
اسفند ٩۳
آذر ٩۳
آبان ٩۳
مهر ٩۳
تیر ٩۳
فروردین ٩۳
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
تیر ٩٢
خرداد ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آبان ٩۱
تیر ٩۱
اردیبهشت ٩۱
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
مهر ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
بهمن ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
شهریور ۸٤
آرشيو کلي مطالب

موزيک

نوشته هاي چيکو

درد دلهاي مستر چيکو 1
اندر حکايت جام جهاني
!چيكو شاعرميشود
منشور حقوق بشر
باغ مظفر

دوستان

ازعهد من تاوفای تو
کلکسیون موسیقی
آفتاب خاموش
تنهاترین ستاره

 

4شنبه سوری(پارتی خیابانی)

علیرضا اسکویی


 

خدای من، یک سال گذشت هرچه کردم، دیدی و هر چه بخشیدی و عفو کردی ندیدم. خدای من، هراسان شدم پناهم دادی، بیمار شدم شفایم دادی. آرامش و امنیت که رسید، طبیب و پناه را از یادم بردم. خدای من، یک سال گذشت و چهار فصل و دوازده ماه و سیصدوشصت و پنج روز. چگونه است که رهایم نمیکنی؟ چگونه است که هرگز، هرگز از تو ناامید نمی شوم؟ این چه رسم خدایی است؟ خدای من آوای ملکوتی یا مقلب القلوب و الابصار می آید. تو مرا میخوانی که بخوانمت؟ این منم با حسرت سال های رفته یا مدبر اللیل و النهار. این منم با هزاران امید به سال های پیش رو یا محول الحول و الاحوال. خدای من بندگی ام را بپذیر، التماس مرا بشنو حول حالنا، حول حالنا. خدای من آرزویم چه شد؟ الی احسن الحال .
خوب من ، بوی عطر تحویل می آید .
چه مبارک تقدیری! 

 

سالی دیگر را رختی نو برتن می پوشانیم. در بزنگاهی دیگر در تقویم زندگی مان که هر بهار رستاخیز بالندگی و آفرینش است. به امید سالی توام با بهروزی و موفقیت برای یکایک ایرانیان

علیرضا اسکویی


 

نمیشه؟! میشه؟!نمیشه؟! میشه؟!نمیشه؟! میشه؟!نمیشه؟! میشه؟!نمیشه؟! میشه؟!نمیشه؟! میشه؟!نمیشه؟! میشه؟!نمیشه؟! میشه؟!نمیشه؟! میشه؟!نمیشه؟! میشه؟!نمیشه؟! میشه؟!نمیشه؟! میشه؟!نمیشه؟! میشه؟!نمیشه؟! میشه؟!نمیشه؟! میشه؟!

 

علیرضا اسکویی