*هم نوا*

 
علیرضا اسکویی

منو اصلي

خانه

ايميل

:بازديد

بخشهاي سايت

عکسها

آهنگ ايراني

آرشيو مطالب

آذر ٩٥
امرداد ٩٥
تیر ٩٥
خرداد ٩٥
آبان ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
اسفند ٩۳
آذر ٩۳
آبان ٩۳
مهر ٩۳
تیر ٩۳
فروردین ٩۳
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
تیر ٩٢
خرداد ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آبان ٩۱
تیر ٩۱
اردیبهشت ٩۱
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
مهر ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
بهمن ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
شهریور ۸٤
آرشيو کلي مطالب

موزيک

نوشته هاي چيکو

درد دلهاي مستر چيکو 1
اندر حکايت جام جهاني
!چيكو شاعرميشود
منشور حقوق بشر
باغ مظفر

دوستان

ازعهد من تاوفای تو
کلکسیون موسیقی
آفتاب خاموش
تنهاترین ستاره

 

تبرج

آقا واقعاً دست و پنجه اين سردار رادان درد نکنه. حق معلمی به گردنمون داره به خاطر همين يه کلمه‌ای که يادمون داد. «تبرّج» به شدْ و ضمْ حرف ر به معنای «خودنمايی» است و چون اين روزها استفاده از واژه عربی بيشتر مرسوم هست فلهذا ارجح است که از «تبرّج» به جای واژه مهجور و ناصواب «خودنمايی» استفاده شود. بيت: تبرّج بخر، جايزه ببر!علی ای حال فرهنگ‌سازی با اين واژه و ترويج آن (ترويج واژه نه خودش) يک جورهايی مبارزه با فساد شمرده می‌شود. از اين رو زين پس از اين واژه‌ها بيشتر خواهيم شنيد:
تبرّج‌گاه: بر وزن تفرّج‌گاه به مکان‌هايی گفته می‌شود که در آن تبرّج می‌کنند. از اين جمله می‌توان به ميادين ونک، محسنی، تجريش و رکناباد اشاره کرد.
مبارجه: بر وزن مکاتبه. يعنی يکديگر را برجه برجه کردن. يک جورهايی يعنی برجک يکديگر را مورد عنايت قرار دادن.
بروجگاه: بر وزن فرودگاه. به مکان‌هايی گفته می‌شود که موجب بروج می‌شوند. از اين جمله می‌توان به کله پاچه اشاره کرد. درباره پاچه بايد گفت که می‌تواند درون پاچه‌افزار (پوتين) باشد به شرطها و شروطها که پاچه‌دان (شلوار) درون پاچه‌افزار نباشد.
متبرّج: بر وزن متبرک. به تبرّج‌گر گفته می‌شود توضيح هم ندارد.
بروجک: بر وزن وروجک. بچه متبرّج. متبرّجی که در عنفوان جوانی باشد.
بُرج: آخرش معروف است. در «آخر برج» حق مردم را کف دستشان می‌گذراند.
دائرة البروج: به گفته ويکی‌پديا  
«هي الدائرة الكبرى التي يقع فيها مستوى مدار الأرض حول الشمس و يقطع الكرة السماوية التي كان يعتقد أنها لا نهائية في الكبر». ترجمه: هی با تو هستم که مثل مار کبرا چنبره (دايره) زدی. وقتی روی زمين و حول و حوش خورشيد مديريت می‌کنيم، چون کره‌ای در آسمان قطعه قطعه می‌شوی. آنگاه که معتقد به چيزی نيستی جز به کبر و غرور بی‌انتهايت.

علیرضا اسکویی