*هم نوا*

 
علیرضا اسکویی

منو اصلي

خانه

ايميل

:بازديد

بخشهاي سايت

عکسها

آهنگ ايراني

آرشيو مطالب

آذر ٩٥
امرداد ٩٥
تیر ٩٥
خرداد ٩٥
آبان ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
اسفند ٩۳
آذر ٩۳
آبان ٩۳
مهر ٩۳
تیر ٩۳
فروردین ٩۳
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
تیر ٩٢
خرداد ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آبان ٩۱
تیر ٩۱
اردیبهشت ٩۱
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
مهر ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
بهمن ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
شهریور ۸٤
آرشيو کلي مطالب

موزيک

نوشته هاي چيکو

درد دلهاي مستر چيکو 1
اندر حکايت جام جهاني
!چيكو شاعرميشود
منشور حقوق بشر
باغ مظفر

دوستان

ازعهد من تاوفای تو
کلکسیون موسیقی
آفتاب خاموش
تنهاترین ستاره

 

حمایت خود جوش از رئیس جمهور جان یک نوجوان راگرفت

در ادامه حمایت های خود جوش سازمان دهی شده مسئولان از رئیس جمهور مردمی این بار جان یک نوجوان زیر پای نیروهای دلسوز  مهندس ضرغامی و دیگر ارگان های تبلیغاتی برای رئیس جمهور مردمی گرفته شد. بر آن شدیم طی ارائه یک مقاله تحقیقاتی به دلایل مرگ این نوجوان بپردازیم که شرح این دلایل به این ترتیب گردآوری شد

١- درجه جوشش این حرکت خود جوش بیش از تحمل این نوجوان بوده است

٢- به دلیل نزدیکی به زمان انتخابات میزان درجه جوشش تقاضا شده توسط مسئولان دلسوز بیش از استاندارد ها بوده است و این نوجوان تاب نیاورده

٣- این نوجوان در حرکتی نمادین و خودجوش دست به خود کشی از شوق دیدار رئیس جمهور زده است

۴- مسئولان در حرکتی نمادین و خود جوش این نوجوان را به عنوان قربانی به پیشگاه مقدس رئیس جمهور تقدیم داشته اند

...

از عزیزانی که می توانند دلیلی به دلایل اضافه کنند پیشاپیش تشکر می کنم

علیرضا اسکویی


عزیزم دوستت دارم

وقتی تمام شبکه های ارتباطی قطع بشه

وقتی خودت را از چشمم قایم کنی

وقتی که قراره دیگه نبینمت

وقتی که پایان راه

می خوام فریاد بزنم - همین جا یک بار دیگه

"عزیزم دوستت دارم"

علیرضا اسکویی