چيكو شاعرميشود! - *هم نوا*

 
علیرضا اسکویی

منو اصلي

خانه

ايميل

:بازديد

بخشهاي سايت

عکسها

آهنگ ايراني

آرشيو مطالب

آذر ٩٥
امرداد ٩٥
تیر ٩٥
خرداد ٩٥
آبان ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
اسفند ٩۳
آذر ٩۳
آبان ٩۳
مهر ٩۳
تیر ٩۳
فروردین ٩۳
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
تیر ٩٢
خرداد ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آبان ٩۱
تیر ٩۱
اردیبهشت ٩۱
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
مهر ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
بهمن ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
شهریور ۸٤
آرشيو کلي مطالب

موزيک

نوشته هاي چيکو

درد دلهاي مستر چيکو 1
اندر حکايت جام جهاني
!چيكو شاعرميشود
منشور حقوق بشر
باغ مظفر

دوستان

ازعهد من تاوفای تو
کلکسیون موسیقی
آفتاب خاموش
تنهاترین ستاره

 

چيكو شاعرميشود!

درد دلهاي مسترچيكو(چيكو شاعرميشود!)

 

گفت چيکو از داغ دل خسته اش                         کس نشنيد ناله ی پيوسته اش

وای که از داغ دل مردمان                                   زخم به دل دارد او هر زمان

دوست ندارد که ببيند همی                               گشنه بماند کسی يک دمی

شاد نشد این دل بيچاره اش                              نو نکرد چارق و پاتابه اش

ساز زد و سوز زد و ناز کرد                                  از غم خود يک دهن آواز کرد

از تب اسرار تو بی تاب گشت                              دور ز آسمان شبش خواب گشت

گفت چيکو يک سخن از من شنو                         این نصيحت،که از من به تو

عشق چيکو عشق به این ملّت است                     کس نداند،سببش عشق که بی علّت است

                                   گر نشوی در پی عشق بی صدا

                                   همچو که باما تو شدی(*هم نوا*)

 

                                                   لوگوی سایت

نکته ی کنکوری:در این شعر منظور از چيکو هر انسان نيکوکار است و چيکو در این شعر انسانهای نيکوکار را عاشق مردم میداند و اعتقاد  دارد که اگر در مقابل ظلم به این عشق سکوت نکنی همچون آن است که در راه این عشق با او *هم نوا* شده اي.

                                                      نوشته شده توسط:مسترچيكو   (Mr.Chicoo)    

علیرضا اسکویی