انتظار - *هم نوا*

 
علیرضا اسکویی

منو اصلي

خانه

ايميل

:بازديد

بخشهاي سايت

عکسها

آهنگ ايراني

آرشيو مطالب

آذر ٩٥
امرداد ٩٥
تیر ٩٥
خرداد ٩٥
آبان ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
اسفند ٩۳
آذر ٩۳
آبان ٩۳
مهر ٩۳
تیر ٩۳
فروردین ٩۳
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
تیر ٩٢
خرداد ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آبان ٩۱
تیر ٩۱
اردیبهشت ٩۱
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
مهر ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
بهمن ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
شهریور ۸٤
آرشيو کلي مطالب

موزيک

نوشته هاي چيکو

درد دلهاي مستر چيکو 1
اندر حکايت جام جهاني
!چيكو شاعرميشود
منشور حقوق بشر
باغ مظفر

دوستان

ازعهد من تاوفای تو
کلکسیون موسیقی
آفتاب خاموش
تنهاترین ستاره

 

انتظار

سلام ولی ایندفه سلام عشق من سلام امید من جوابش چی؟ کی جوابشو می خوایی بدی؟ کی می خوای هم نوا بشی با من با منی که هر سال ۱۰۰ تا کار می کنم برات ولی تو حتی جواب سلامم ندادی بی معرفت خودتو به اون را نزن خودت خوب می فهمی چی میگم تو خیلی بی معرفتی به نظر من اصلا وحود نداری که بخوای حواب سلام منو بدی؟ احساس هم نداری ولی فقط بگو بگو  چرا  چرا   پس عاشقتم؟؟؟!!!! تا کی باید منتظرت بمونم تا کی هر سال بگم پیشاپیش تولدت مبارک؟ و تا کی بگم مبارکه؟ ببینم نو کی می خوای با من هم نوا میشی؟؟!!!  مثل هزسال تاریخ میرنم برای نوشتم تو دفتر انتظارم   ۱۵/۶/۱۳۸۵ علیرضا اسکویی.   همیشه چند روز قبل میزنم تاریخامو  تا شاید روزش بشه و تو این ۱۸ سال که چند روز مونده به تولدت که از این نوشته ها مینویشم جواب سلاممو بدی!!!!

علیرضا اسکویی