مجلوب - *هم نوا*

 
علیرضا اسکویی

منو اصلي

خانه

ايميل

:بازديد

بخشهاي سايت

عکسها

آهنگ ايراني

آرشيو مطالب

آذر ٩٥
امرداد ٩٥
تیر ٩٥
خرداد ٩٥
آبان ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
اسفند ٩۳
آذر ٩۳
آبان ٩۳
مهر ٩۳
تیر ٩۳
فروردین ٩۳
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
تیر ٩٢
خرداد ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آبان ٩۱
تیر ٩۱
اردیبهشت ٩۱
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
مهر ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
بهمن ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
شهریور ۸٤
آرشيو کلي مطالب

موزيک

نوشته هاي چيکو

درد دلهاي مستر چيکو 1
اندر حکايت جام جهاني
!چيكو شاعرميشود
منشور حقوق بشر
باغ مظفر

دوستان

ازعهد من تاوفای تو
کلکسیون موسیقی
آفتاب خاموش
تنهاترین ستاره

 

مجلوب

يعني شما باور مي كنيد انقدر با مرام باشه؟! من كه باورم نميشه ، احتمالا قضيه صوريه… شايد طرف اومده اجازه بگيره كه دوباره ازدواج كنه؟! شما چي فكر مي كنيد؟ كاش يك انجمن وجود داشت به نام مبارزه با دختر هاي دم بخت ، چه فازي مي داد ، يا يه انجمن براي مبارزه با دختران ، ديگه از اين بهتر نمي شد ، اصلا اگه اين جماعت وجود نداشت چي مي شد هممون از دم بهشتي بوديم!و هزاران سود و نفع براي اين جامعه و كشور در حال توسعه…
پيام بازرگاني: من ديشب خواب ديدم تو بازي كامپيوتري زنمو كشتم؛ از خواب كه پا شدم مي بينم زنم كنارمه ؛ ميگم : اه ! باز خر شدم سيو نكردم

             گر بميرد دختري بر قبر او رويد گلي                  گر بميرند دختران دنيا گلستان مي شود! 

علیرضا اسکویی