فيلم جديد دولت نهم اكران شد: اگه مي توني بنزين بگير!!! - *هم نوا*

 
علیرضا اسکویی

منو اصلي

خانه

ايميل

:بازديد

بخشهاي سايت

عکسها

آهنگ ايراني

آرشيو مطالب

آذر ٩٥
امرداد ٩٥
تیر ٩٥
خرداد ٩٥
آبان ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
اسفند ٩۳
آذر ٩۳
آبان ٩۳
مهر ٩۳
تیر ٩۳
فروردین ٩۳
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
تیر ٩٢
خرداد ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آبان ٩۱
تیر ٩۱
اردیبهشت ٩۱
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
مهر ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
بهمن ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
شهریور ۸٤
آرشيو کلي مطالب

موزيک

نوشته هاي چيکو

درد دلهاي مستر چيکو 1
اندر حکايت جام جهاني
!چيكو شاعرميشود
منشور حقوق بشر
باغ مظفر

دوستان

ازعهد من تاوفای تو
کلکسیون موسیقی
آفتاب خاموش
تنهاترین ستاره

 

فيلم جديد دولت نهم اكران شد: اگه مي توني بنزين بگير!!!

پس از موفقيت دولت نهم در تهيه و پخش فيلم هاي جذابي همچون "پول نفت در سر سفره مردم" و "سهامي كه عدالت دارد"،‌ اكران ناگهاني "فيلم اگه مي توني بنزين بگير" باعث ايجاد موجي از خوشحالي در بين مردم كشور به خصوص اهالي پايتخت شد.به گزارش خودم،‌ حوالي ساعت 21 ديشب اعلام خبر اكران فيلم "اگه مي توني بنزين بگير" در سراسر كشور موجي از خوشحالي در بين مردم ايجاد كرد،‌به طوري كه مردم براي تخليه هيجانات خود اقدام به آتش كشيدن چندين پمپ بنزين كردند.اين فيلم كه از ماه ها پيش خبر توليد آن از سوي رسانه ها پخش شد بود،‌ در حالي به روي پرده خيابانهاي سراسر كشور رفت كه مجلس هفتم كار تهيه و دولت نهم به كارگرداني آن پرداخته بود.گفته مي شود به دليل استقبال بي سابقه مردم از فيلم "اگه مي توني بنزين بگير"‌پيش بيني مي شود كه تنديس بهترين فيلم جشنواره خدمت رساني به تهيه كننده اين فيلم يعني دوستان مجلس هفتمي و  تنديس بهترين كارگرداني اين جشنواره به دولت نهم اهدا خواهد شد. شايان ذكر است كه در اين فيلم از بازيگران سرشناسي استفاده نشده و ايفاي نقش آن بر عهده پمپ بنزين هاي سراسر كشور بوده است.

 نمایی از فیلم "اگه می تونی بنزین بگیر"

يك سياهي لشگر

علیرضا اسکویی