خشکل

آخه اين چه حرکتيه؟ خجالت نميکشين از اين عکسا درست می کنين؟ والا نميدونم چی بگم يه کم شعور ندارين شما آحه؟  من دارم انتقاد ميکنما يه وقت فيلترم نکنين 04.gif آقا نکينين اينکارو خدا رو خوش نمياد

16h3gqv.jpg

/ 1 نظر / 4 بازدید
طاهره

سلام. واقعا از دست بعضيا آدم نميدونه چی بگه؟ ديوونه ان که اين ميکس ها رو انجام ميدن