کاش

کاش میدیدم توو بی کسی تو  اوج غربت نفسی

کاش میدیدم توو بی قراری تو هم برام دلواپسی

کاش   میدیدی ثانیه هامو پر میکنم با بی کسی

کاش میدیدی جز تو ندارم فریاد رسو هم نفسی

 

/ 3 نظر / 14 بازدید