خدای من، یک سال گذشت هرچه کردم، دیدی و هر چه بخشیدی و عفو کردی ندیدم. خدای من، هراسان شدم پناهم دادی، بیمار شدم شفایم دادی. آرامش و امنیت که رسید، طبیب و پناه را از یادم بردم. خدای من، یک سال گذشت و چهار فصل و دوازده ماه و سیصدوشصت و پنج روز. چگونه است که رهایم نمیکنی؟ چگونه است که هرگز، هرگز از تو ناامید نمی شوم؟ این چه رسم خدایی است؟ خدای من آوای ملکوتی یا مقلب القلوب و الابصار می آید. تو مرا میخوانی که بخوانمت؟ این منم با حسرت سال های رفته یا مدبر اللیل و النهار. این منم با هزاران امید به سال های پیش رو یا محول الحول و الاحوال. خدای من بندگی ام را بپذیر، التماس مرا بشنو حول حالنا، حول حالنا. خدای من آرزویم چه شد؟ الی احسن الحال .
خوب من ، بوی عطر تحویل می آید .
چه مبارک تقدیری! 

norooz.jpg

 

سالی دیگر را رختی نو برتن می پوشانیم. در بزنگاهی دیگر در تقویم زندگی مان که هر بهار رستاخیز بالندگی و آفرینش است. به امید سالی توام با بهروزی و موفقیت برای یکایک ایرانیان

/ 5 نظر / 13 بازدید
ظئح

ظئح

[شیطان][گریه][قهر][تایید][شوخی][قهقهه][خنده]

ظئح

[شیطان][گریه][قهر][تایید][شوخی][قهقهه][خنده]

ظئح

[شیطان][گریه][قهر][تایید][شوخی][قهقهه][خنده]

ahadi

salam sale no mobarak.jomalat ghashanghi bud;afarin,gorban lotfe hamisheghi khoda shanbe mibinametun