مجلوب

4zvd1tv.jpg

يعني شما باور مي كنيد انقدر با مرام باشه؟! من كه باورم نميشه ، احتمالا قضيه صوريه… شايد طرف اومده اجازه بگيره كه دوباره ازدواج كنه؟! شما چي فكر مي كنيد؟ كاش يك انجمن وجود داشت به نام مبارزه با دختر هاي دم بخت ، چه فازي مي داد ، يا يه انجمن براي مبارزه با دختران ، ديگه از اين بهتر نمي شد ، اصلا اگه اين جماعت وجود نداشت چي مي شد هممون از دم بهشتي بوديم!و هزاران سود و نفع براي اين جامعه و كشور در حال توسعه…
پيام بازرگاني: من ديشب خواب ديدم تو بازي كامپيوتري زنمو كشتم؛ از خواب كه پا شدم مي بينم زنم كنارمه ؛ ميگم : اه ! باز خر شدم سيو نكردم
             گر بميرد دختري بر قبر او رويد گلي                  گر بميرند دختران دنيا گلستان مي شود! 

/ 4 نظر / 15 بازدید

bita

hi.akhe age ma dokhtara va ya zanha nabodim shoma ham nabodid.mard va zan tamamkonadie hamdigar hastan.pas in harfaro nazanid.age ie zare erade dashtid sibo meil nemikardid.(adam ).ok.bye