/ 5 نظر / 13 بازدید
شهروز

من حاصل عمر خود ندارم جز غم درعشق ز نيک و بد ندارم جز غم يـــک همــدم با وفا ندارم جز درد يـــک مونـس نامزد ندارم جز غم

شهروز

من حاصل عمر خود ندارم جز غم درعشق ز نيک و بد ندارم جز غم يـــک همــدم با وفا ندارم جز درد يـــک مونـس نامزد ندارم جز غم

آيدا

سلام ميشه به سولاتم جواب بدی و نظرتو بگی. عشق چيه؟عاشق کيه؟اصلا عشق وجود داره؟ايا شما عاشقيد؟

علی

عشق يعنی مبارزه.مبارزه با بدی ها مبارزه با تحقيرها. ماندن و زندگی کردن زير شديد ترين فشارها و در نهايت انتخاب تو برای روزگار .نه روز گار برای تو